• Projekt: "Zawodowcy w Gorzowie 2.0"

   • Projekt Zawodowcy w Gorzowie 2.0 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

    Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

    Wartość projektu: 15 602 823,50 zł

    Liczba uczestników: 4500

    4440 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych

    60 – nauczyciele gorzowskich szkół


    FILM

    www.zawodowcy.gorzow.pl

     ZAWODOWCYWGORZOWIE

    Informacja o projekcie:
    material_promocyjny2_0.pdf

    Plakat:
    plakat_zawodowcy_20.pdf

    PROMOCJA:
    GazetaLubuska.pdf

    HARMONOGRAMY


    REGULAMIN przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie Zawodowcy w Gorzowie 2.0:

    Regulamin stypendium (pobierz DOC)